Rivierverruiming en natuurontwikkeling in Lottum

Het uiterwaardengebied tussen Lottum en Broekhuizen is uitermate geschikt voor rivierverruiming en natuurontwikkeling. Belangrijke opgaven die DCM in het gebied wil realiseren, zijn hoogwaterveiligheid in combinatie met versterking van de natuur, recreatie en toerisme. Natuurlijk in overleg met de bewoners van Lottum en Broekhuizen en zoveel mogelijk in aansluiting op hun wensen.

In voorbereiding

De uiteindelijke invulling is afhankelijk van de manier waarop de plannen uitgevoerd zullen worden. Op dit moment is het project nog in voorbereiding en voert DCM gesprekken, onder andere met de gemeente Horst aan de Maas, grondeigenaren en omwonenden. Er wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de maatschappelijke wensen en behoeften die er in en om Lottum en Broekhuizen leven.

Recreatie en natuur

Het project zal niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de hoogwaterveiligheid van Lottum en Broekhuizen, maar ook van de stad Venlo. Hoogwaterveiligheidsmaatregelen combineert DCM naast de winning van zand en grind met natuurontwikkeling, recreatie en toerisme. Er ontstaan mogelijkheden om recreatie rondom de bestaande camping aan de Maas te vergroten, eventueel in combinatie met de aanleg van een jacht- of passantenhaven. Daarnaast is het van belang dat het Maasdal met fiets- en wandelpaden goed toegankelijk blijft voor toeristen en recreanten, ook tijdens de uitvoering, aangezien het een aantrekkelijk uitloopgebied is dat DCM op een natuurlijke manier nog verder wil versterken.

Bijzonderheden

In het gebied ligt een aantal oude kleiputten, waarbinnen de afgelopen jaren attractieve natuurwaarden zijn ontstaan. DCM wil die als aantrekkelijk natuurlijk landschap bij de verdere ontwikkeling betrekken. Ook zijn er kansen om de Maas dichter naar het dorp te halen en zodoende de beleving van Lottum en Broekhuizen aan de Maas verder te vergroten.

Foto-impressie