Haven Raaieinde Grubbenvorst verwerkt zand uit de regio

In Grubbenvorst bouwt DCM een nieuwe haven. De ruwe bouwgrondstoffen die hier en elders in de Maasregio vrijkomen, worden straks verwerkt in een Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI). Het plangebied is ongeveer 42 hectare groot en grenst oostelijk aan de Maas, ten zuiden aan de Rijksweg A67, aan de westzijde aan de Venloseweg en aan de noordkant aan rivierkilometer 112.

Bijzonderheden

Op de CVI Raaieinde worden de ruwe bouwgrondstoffen verwerkt die bij de aanleg van de haven en bij de diverse rivierverruimingsprojecten in de nabije regio vrijkomen. De betreffende projecten liggen onder andere in Grubbenvorst en Lomm.

Op termijn groeit de natuurlijke bufferzone aan de noordzijde uit tot een aantrekkelijk uitloopgebied en wordt eventueel als uitkijkpunt ingericht. Een uitkijkpunt zal er niet meteen na de oplevering komen, aangezien de natuurwaarden zich eerst ontwikkelen. Hier zal watergebonden natuur ontstaan. Om het project vanaf de Venloseweg aan het zicht te onttrekken, zal natuurontwikkeling ook plaatsvinden langs de randen van het gebied. Een groot gedeelte (het noordelijk deel) van de CVI wordt versneld ingericht als natuurgebied en opengesteld voor het publiek.

Omvang en tijdsduur

Het project verkeert in de aanlegfase. Na de aanlegfase start de exploitatiefase van de haven. Die loopt maximaal 25 jaar, zolang als er grondstoffen vrijkomen bij de rivierverruimingsprojecten langs de Zandmaas in de regio. Met de gemeente Horst aan de Maas is  afgesproken dat het gebied na de exploitatie in zijn geheel een watergebonden natuurgebied wordt.


Zand- en grindwinning

Bij de aanleg van de haven komen zand en grind vrij. Belangrijkste doel is echter de aanleg van de haven en de daarmee gepaard gaande waterstandsverlaging van 1 cm. Voor de winning worden een dragline en een zuiger ingezet. Het gebruik van een dragline is bijzonder en efficiënt tegelijk. Met deze winningstechniek is het namelijk mogelijk om de verwerkingsinstallatie geleidelijk te voeden.

Toekomst

DCM blijft eigenaar en beheerder van het gebied.

Foto-impressie