Aandacht voor het klimaat en biodiversiteit bij de Gebiedsontwikkeling

Aandacht voor het klimaat en biodiversiteit bij de Gebieds-ontwikkeling

Als producent van zand en grind levert DCM naast essentiële grondstoffen voor de bouw een belangrijke bijdrage aan actuele maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering en biodiversiteit. DCM zorgt met gebiedsontwikkeling in en om de Maas voor meer hoogwaterveiligheid en draagt zodoende bij aan klimaatadaptatie. Tevens kan DCM een positieve bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van zoet water. Een andere opgave is het vergroten van biodiversiteit door de aanleg van grootschalige nieuwe natuur, waarbinnen ruimte is voor tal van soorten planten en dieren. Projecten worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd en in samenwerking met partijen als provincie, gemeente, Rijkswaterstaat, natuurorganisaties en natuurlijk de omwonenden.

Hoogwatergeul Lomm

Aan de oostzijde van de Maas werkt DCM in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat aan een hoogwatergeul. De geul en bypass zorgen voor een flink lagere waterstand van 12 centimeter. Door de hoogwaterbescherming ontstaat er een gebied met nieuwe, ‘natte’ natuur.

Lees meer

CVI Raaieinde Grubbenvorst

In Grubbenvorst bouwt DCM een nieuwe haven. De ruwe bouwgrondstoffen die hier en elders in de Maasregio vrijkomen, worden straks verwerkt in een Centrale Verwerkingsinstallatie (CVI). Het plangebied is ongeveer 42 hectare groot en grenst oostelijk aan de Maas, ten zuiden aan de Rijksweg A67, aan de westzijde aan de Venloseweg en aan de noordkant aan rivierkilometer 112.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Grubbenvorst

De voorziene gebiedsontwikkeling is gelegen aan de westkant van de Maas in het uiterwaardengebied ten noordwesten van Grubbenvorst. DCM werkt hier samen met de gemeente Horst aan de Maas en de omwonenden aan de voorbereidingen voor zogenoemde ‘rivierverruimingsmaatregelen’ in het gebied.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling Lottum

Het uiterwaardengebied tussen Lottum en Broekhuizen is uitermate geschikt voor rivierverruiming en natuurontwikkeling. Belangrijke opgaven die DCM in het gebied wil realiseren, zijn hoogwaterveiligheid in combinatie met versterking van de natuur, recreatie en toerisme. Natuurlijk in overleg met de bewoners van Lottum en Broekhuizen en zoveel mogelijk in aansluiting op hun wensen.

Lees meer