headerPic

Werkzaamheden aanleg Hoogwatergeul Lomm

In het begin van 2013 willen wij als DCM Exploitatie Lomm B.V. terugblikken op de werkzaamheden van het afgelopen jaar en u op de hoogte brengen van onze activiteiten in 2013.

Het hele jaar door is er zand en grind gewonnen door middel van zand- en grindverwerkingsinstallaties. Ondanks dat de bouw in Nederland het moeilijk heeft verloopt de realisatie van het project voorspoedig. Achter de kassen aan de westzijde van de Ebberstraat is een nieuwe kade aangelegd. Deze kade dient als vervanging van de kade die nu nog parallel aan de Voort ligt. Deze ‘oude’ kade wordt in de loop van 2013 vergraven.

In april 2012 is begonnen met het afgraven van 10 hectare bovengrond direct ten noorden van de Voort. Dit om de volgende fase gereed te maken voor de zandwinning. Ook zijn we in 2012 verder gegaan met de aanvulling van een deel van de hoogwatergeul. Het overgrote deel van het materiaal dat hiervoor aangevoerd wordt, wordt per schip aangevoerd. Daarnaast wordt een beperkt deel per vrachtwagen aangevoerd. Deze aanvulgrond is noodzakelijk om in de toekomst de eindinrichting te kunnen realiseren. Deze werkzaamheden worden dit jaar voortgezet.

In 2013 wordt gestart met het verwijderen van de bovengrond van de volgende fase van de hoogwatergeul. Het betreft hier het gebied direct ten zuiden van de Voort van zo’n 10 hectare waarbij circa 200.000 m³ grond wordt afgegraven en verwerkt in het depot ten oosten van de Ebberstraat binnen het plangebied.

Waarschuwing: Het werkgebied is voor iedereen verboden terrein. Wij willen er nogmaals op wijzen dat het betreden van het werkgebied niet zonder gevaar is.
Het is levensgevaarlijk om aan de rand van de afgraving te gaan staan (zeker als de zuiger actief is). Door de steile kanten van de afgraving is spontaan bressen (instorten) van de rand niet ondenkbaar.
Verder hebben wij binnen het plangebied te maken met drijfzand. Het betreden hiervan is levensgevaarlijk, omdat men in deze grond gemakkelijk weg kan zakken. Wij willen u verzoeken om, als u kinderen heeft, deze te waarschuwen voor de gevaren in het gebied en ze weg te houden van de ontgrondingslocatie.

Nog even het volgende 
We kunnen ons voorstellen dat omwonenden nieuwsgierig zijn naar de werkzaamheden en activiteiten in de Hoogwatergeul Lomm.
DCM exploitatie Lomm bv willen geïnteresseerden graag laten zien wat er nodig is om een hoogwatergeul te realiseren en wat er bij komt kijken om zand te verwerken. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer P. Willems. Deze is te bereiken onder tel. nr. 077-4724836 of op zijn kantoor, Voort 15 in Lomm.

Lomm, februari 2013

Download hier de publicatie als PDF