headerPic

Hoogwatergeul Lomm

DCM Exploitatie Lomm BV realiseert een hoogwatergeul ter hoogte van Lomm aan de oostzijde van de Maas. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken. Het belangrijkste doel van deze twee kilometer lange geul is hoogwaterbescherming. De geul leidt namelijk tot lagere waterstanden. Niet alleen ter plaatse, maar ook verder stroomopwaarts ter hoogte van Venlo. Bovendien ontstaat er door de hoogwaterbescherming een gebied met nieuwe, 'natte' natuur.

 

De kosten voor de aanleg van de hoogwatergeul zijn voor de overheid minimaal. Dit komt door de winning en verkoop van industriezand en grind door DCM Exploitatie Lomm BV. Hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en lage kosten gaan hier dus hand in hand.

 

Half maart 2006 zijn we gestart met het detecteren en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aansluitend werd onder archeologisch toezicht gestart met het verwijderen van de bovengrond. Daarna vond het (standaard bij projecten uitgevoerde) archeologische onderzoek plaats.

 

Na het archeologisch onderzoek hebben we de bovengrond verwijderd, zodat we bij het te winnen zand uitkwamen. In de tweede helft van 2006 hebben we eerst ruimte gecreëerd zodat een zandzuiger en de drijvende klasseerinstallatie konden beginnen met de winning en verwerking van het industriezand. Ook was er ruimte nodig voor de schepen die de producten komen afhalen. Het startgat had toen een oppervlakte van ongeveer vier hectare.

In april 2007 begonnen we met de productie en distributie van het metsel- en industriezand. Na vier maanden was het startgat dusdanig groot geworden dat we ook een grindverwerker  konden inzetten om het vrijgekomen grind te verwerken.

 

De hoogwatergeul Lomm is onderdeel van het Maaswerkenproject. Meer weten hierover? Klik hier. 

 

Logboek Hoogwatergeul Lomm

Voortgang van het project Hoogwatergeul Lomm
Hieronder een impressie van de voortgang middels foto's van het project

situatie dec 2006 situatie sept 2008 Situatie september 2009 Situatie januari 2011