headerPic

Fase procedures

Fase Procedures / voorbereidingsfase

Tussen het begin van een project en de feitelijke werkzaamheden zit vaak een flinke periode. Dat heeft vooral te maken met de wettelijke procedures die doorlopen dienen te worden. Deze procedures zijn bedoeld om allerlei maatschappelijke belangen veilig te stellen, zoals planologische inpassing, een gezond milieu en beperking van geluidsoverlast.

 

Realisatiefase

De realisatiefase bestaat voornamelijk uit het winnen, veredelen en distribueren van delfstoffen. Tegelijkertijd proberen we de omgeving zo snel mogelijk opnieuw in te richten, zodat deze weer gebruikt kan worden.

 

Gebruiksfase

In de gebruiksfase is een gedeelte van het project in uitvoering en een gedeelte ingericht en opengesteld voor het publiek. In het verleden moesten bezoekers wachten tot het gehele project was afgerond. Nu kunnen ze het project dus al bezichtigen tijdens de uitvoering.

 

Definitieve fase

In de definitieve fase is het gebied ingericht zoals omschreven in de vergunning. Al het materieel is verwijderd. Het gebied wordt in de meeste gevallen overgedragen aan de toekomstige beheerder. In de uiterwaarden komt het water vaak in beheer van Rijkswaterstaat en het land in beheer van een natuurorganisatie.

 

Onderhoudsfase

Nadat het project definitief is opgeleverd heeft de vergunninghouder de verplichting om het project een aantal jaren te voorzien in het onderhoud.

 

Centrale Verwerkingsinstallatie Raaieinde

Bij de CVI Raaieinde blijft er niet alleen water en natuur over; de locatie waar de verwerking plaatsvindt, blijft namelijk zo'n twintig jaar ingericht. Dat geldt ook voor de haven. Deze locaties blijven in beheer van DCM.

 

Een groot gedeelte (de noordelijke vijftien hectare) van de CVI wordt vijf jaar na de start van het project ingericht als natuurgebied en opengesteld voor het publiek.

 

Het terrein van de CVI en de haven zullen circa twintig jaar in gebruik zijn voor het aanvoeren, verwerken en distribueren van zand. Daarna wordt de installatie ontmanteld en kan het gebied een andere bestemming krijgen.

 

Meer weten over de CVI Raaieinde? Klik dan hier